Jak robimy

JAK ROBIMY


tradeoffice24.com WINIARSKI jest firmą zorientowaną na klienta i jego indywidualne wymagania.

Nasze usługi są zawsze dopasowane do konkretnych potrzeb wspieranych podmiotów i podporządkowane ich długookresowym celom.

Do każdego zleconego zadania przydzielamy zespół ekspertów, który dokładnie analizuje problem i krytycznie ocenia dostępne możliwości tak, aby rozwiązanie było jak najlepiej dopasowane do wizji i strategii działania firmy. Do projektów wnosimy rozległą wiedzę i doświadczenie praktyczne, co zwiększa szansę ich powodzenia. Przed rozpoczęciem współpracy, wspólnie z właścicielem firmy definiujemy cele strategiczne, sposoby ich realizacji, a także kluczowe kierunki działań na wybranym rynku europejskim. Celem jest samodzielne funkcjonowanie polskiej firmy na danym rynku i uniezależnienie jej od pośredników. Jest dla nas bardzo ważne, aby klient aktywnie uczestniczył w naszych działaniach i
– co najważniejsze – żeby był przekonany o ich słuszności. Taka atmosfera i forma współpracy gwarantuje najszybszy przepływ wiedzy i informacji z naszej firmy do wspieranej jednostki oraz najbardziej efektywne wykorzystanie jej zasobów finansowych i czasowych.